Scroll To Top
Line

DISCLAIMER

De website van DKC is www.familiebedrijfadvies.nl. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de onderstaande gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Beperking aansprakelijkheid

DKC spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie en/of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DKC.
Het betreft algemene informatie en geen advies. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De inhoud van onze website mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder commerciƫle exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DKC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan DKC niet aansprakelijk gehouden worden door negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. DKC streeft echter naar een zo veilige omgeving als redelijkerwijs mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan liggen bij DKC.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DKC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders is aangegeven.