Scroll To Top
Line

SPECIALISMEN

Als adviseur en procesbegeleider van ondernemende families heeft Renée zich gespecialiseerd in drie deelonderwerpen:

1. Opvolging
2. Family Governance
3. Cultuur

Hoewel het uiteenlopende onderwerpen zijn, hebben ze veel met elkaar gemeen en overlappen ze elkaar zelfs. Eerst en vooral omdat ze betrekking hebben op alle leden van de ondernemende familie.

‘Bij opvolging gaat het
zelden om slechts één rol’

OPVOLGING

Familiebedrijven zijn meestal gefocust op de lange termijn. Troonopvolging is daardoor onlosmakelijk verbonden met de ondernemende familie en het bedrijf.

Opvolging:

 • gaat veel verder dan het vinden van de nieuwe leider
 • is het een complex onderwerp
 • vereist zorgvuldigheid en goede planning
 • bestendig je door te doen
 • beslis je samen
 • is een individuele ontwikkeling

Leren door te doen

In de praktijk betekent dit dat opvolgingsvraagstukken elk jaar onder de aandacht moeten komen. Regeren is immers vooruitzien. Door het op deze manier aan te pakken, kan de werkwijze van de nieuwe generatie geleidelijk worden ingepast, waardoor de opvolgers gemotiveerd blijven.

Renée begeleidt ondernemende families hierbij door alle betrokkenen een toekomstperspectief voor te houden en ze daarna gezamenlijk of individueel aan de slag te laten gaan. Zo leren zij door te doen.

Samen

De familie vormt samen een krachtig collectief en dus is het van belang om opvolging ook collectief te benaderen. Daarbij zijn de belangen van alle familieleden de basis van een nieuwe manier van samenwerken. 

Individueel ontwikkelingsplan

Een andere belangrijk aspect van dit traject is het opstellen van een individuele ontwikkelingsplan voor de opvolgers. Door middel van uiteenlopende leertrajecten zoals leiderschapsprogramma’s, identiteitstrainingen en voorbereiding op de boegbeeldfunctie worden zij persoonlijk en zakelijk klaargestoomd voor hun nieuwe rol.

Family First

'Je vader als voorzitter van de raad van commissarissen.’

FAMILY GOVERNANCE

Voor de continuïteit van het bedrijf, maar ook het behoud van het familieverband is goede governance noodzakelijk. De roep naar objectieve bestuurders, verantwoordelijke aandeelhouders en strenger toezicht klinkt dan ook regelmatig.

Maar wat als je vader de voorzitter is van de raad van commissarissen? 
Dit maakt het bestuur van een familiebedrijf ingewikkelder dan voor niet-familiebedrijven vanwege de centrale rol van de familie die het bedrijf bezit en meestal leidt. In een familiebedrijf hebben het bedrijf, de familie en de eigenaren, dus alle stakeholders, allemaal governance nodig.

Family governance:

 • zorgt voor goede communicatie op de juiste tijd over de juiste onderwerpen
 • regelt de besluitvorming tussen familieleden
 • neemt de verschillende belangen en rollen in acht

Family board

Als het over Family governance gaat, kan een family board niet ontbreken, zo is Renée’s overtuiging. Een belangrijk onderwerp dat tot het domein van de family board behoort, is de dialoog over de kernwaarden. Nadat deze zijn gedefinieerd, moeten ze worden vertaald naar gedrag en acties. Verder is het aan de board om een visie te ontwikkelen en regels op te stellen die de basis vormen voor het besluitvormingsproces binnen de familie en die dienen als uitgangspunten voor het bedrijf. Dit alles wordt vervolgens vastgelegd in het familiestatuut.

Familiestatuut 2.0

Maar het hebben van een familiestatuut is niet zaligmakend. Het naleven en concreet maken ervan is nog veel belangrijker! Gebeurt dit niet, dan is de kans reëel dat de familie in oude patronen of in oude cultuur vervallen. Als dat het geval is, kan een familiestatuut zelfs averechts werken, omdat het schijnzekerheden biedt. Daarom pleit DKC voor het familiestatuut 2.0, een levend document dat niet alleen wordt nageleefd en opgevolgd, maar dat tevens onderhouden en in praktijk gebracht wordt.

Maar hoe dan? Renée legt het u graag uit tijdens een afspraak.

‘Cultuur maakt mensen en mensen maken cultuur’

CULTUUR

Als corporate antropoloog heeft Renée een specialisme dat haar uniek maakt: cultuuranalyse van ondernemende families, de organisatie en het bewerkstelligen van gewenste veranderingen daarbinnen.

Cultuuranalyse geeft inzicht in:

 • de krachten die het huidige gedrag stimuleren
 • de onbewuste drijfveren
 • gewoonten en ongeschreven regels
 • bestaande gedragspatronen
 • differentiaties tussen generaties

Het legt de dilemma’s bloot en biedt zodoende aanknopingspunten om deze beter te managen en het gewenste gedrag te formuleren en implementeren.

Verandering

De verandering begint al tijdens het onderzoek, maar gaat verder dan alleen het observeren van de huidige cultuur. Samen met de opdrachtgever komen we tot een veranderstrategie met bijpassende interventies. Dit is altijd maatwerk.

Nieuwsgierig naar de antropologische benadering en werkwijze?
Bel of mail ons voor een afspraak. Wij vragen door, zodat je echt weet wat jullie nodig hebben.

Waar zijn corporate antropologen goed in?

In de dynamiek van groepen
In het leren kennen van betekenissystemen
In het analyseren van het DNA van de familie en bedrijf
In het verschil zien tussen de formele organisatiestructuur en informele machtsbronnen
In het snappen van het belang van rituelen en verhalen
In hoe geplande organisatieveranderingen geboycot of gestimuleerd kunnen worden

Cultuur expliciet maken, kan ondernemende families helpen door:

 • kernwaarden concreet te maken in gedrag
 • rituelen in te zetten om te verbinden, successen te vieren en afscheid te nemen
 • te veranderen vanuit de familie en niet de familie te veranderen
 • eigen gedrag aan te passen aan de tijd, waardoor beweging ontstaat in het bedrijf
 • goede verhalen te vertellen over de ziel en toekomst van het familiebedrijf